Guder

De guder som overlevede til 4th edition

Amaunator / Lathander (Som han hedder i 3. og 5th edition)
Asmodeus
Bane
Chauntea
Corellon
Cyric
Ghaunadaur
Gruumsh
Kelemvor
Lolth
Moradin
Oghma
Selûne
Shar
Silvanus
Sune
Tempus
Torm

Guder jeg ved er kommet tilbage

Mystra

Helm

Mask

Mindre guder

Angharradh
Auril
Bahamut
Berronar Truesilver
Beshaba
Garl Glittergold
Gond
Ilmater
Loviatar
Luthic
Mielikki
Sheela Peryroyl
Sseth
Talona
Tiamat
Tymora
Umberlee
Waukeen
Zehir

Demi gods og andet nævnes ikke…

Fremover vil vi køre en inspiration round efter hver gang.

Hver spiller får 10 points de kan give ud. 10 points kan konverteres til en inspiration.

Reglerne er:

Du kan ikke give dig selv.

Du må ikke sælge dine points

Du må ikke oprette buddy programmer

Du bedes anvende følgende kriterier for tildeling:

Godt rollespil

Spilskabende

Heroriske handlinger

Gør sessionen lige det bedre for alle (holder humøret oppe, osv.)
Kommentarer nedenfor…

Carrying Capacity. Your carrying capacity is your Strength score multiplied by 15. This is the weight (in pounds) that you can carry, which is high enough that most characters don’t usually have to worry about it.

Push, Drag, or Lift. You can push, drag, or lift a weight in pounds up to twice your carrying capacity (or 30 times your Strength score). While pushing or
dragging weight in excess o f your carrying capacity, your speed drops to 5 feet.
Size and Strength. Larger creatures can bear more weight, whereas Tiny creatures can carry less. For each size category above Medium, double the creature’s
carrying capacity and the amount it can push, drag, or lift. For a Tiny creature, halve these weights.

Spells (Bonus action + standard action spellcasting)

If you cast a spell as a bonus action then you can only cast a cantrip as your action